Lantmäterikontoret

Lantmäterikontoret ansvarar för lantmäteriförrättningar samt mät-, kart- och GIS-verksamhet inom Sundsvalls kommun.

Organisation februari 2021

Om du vill komma i kontakt med Lantmäterimyndigheten gör du det genom att ringa eller maila. Telefontiderna är 08.00-09.00, 13.00-14.00.
Telefon: 060-19 10 00
Mail: lantmaterinamnden@sundsvall.se

 Lantmäterikontoret ansvarar för:

 • Fastighetsbildningsärenden
 • Fastighetsrättslig service och utredningar
 • Nybyggnadskartor
 • Husutstakning
 • Lägeskontroll av byggnader
 • Fastighetsägareförteckningar
 • Värdeintyg för lagfart
 • Gränsvisning
 • Arkivhållning av kartor och handlingar inom verksamhetsområdet
 • Namn- och adressättning
 • Nationell digital registerkarta
 • Kommunens arkiv för lantmäterihandlingar och kartor
 • Primärkarta
 • GIS, geografiska informationssystem
 • Lägenhetsregistret

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.