Koncernstaben

Koncernstaben kan sägas vara länken mellan den politiska styrningen och tjänstemannaorganisationen. Koncernstaben är underställd kommunstyrelsen.

På koncernstaben arbetar tjänstemän med ledning, samordning och utveckling av den kommunala verksamheten.

Koncernstaben samordnar arbetet mellan de olika förvaltningarna i övergripande frågor samt planerar och administrerar allmänna val och folkomröstningar.

Koncernstabens avdelningschefer

 • Kommundirektör (kommunchef): Åsa Bellander
  e-post: asa.bellander@sundsvall.se, telefon: 060-19 14 45.
 • Tillförordnad stabschef: Hans Wreber
  e-post: hans.wreber@sundsvall.se, telefon: 060-19 13 41.
 • Ekonomidirektör (ekonomichef): Örjan Folkesson
  e-post: orjan.folkesson@sundsvall.se, telefon: 060-19 13 86.
 • HR-direktör (personalchef): Karin Rystedt
  e-post: karin.rystedt@sundsvall.se, telefon: 073-275 15 56
 • Tillförordnad kommunikationsdirektör (informationschef): Ulf Wallin
  e-post: ulf.wallin@sundsvall.se, telefon: 070-191 62 45
 • Samhällsutvecklingschef: Eva Carron
  e-post: eva.carron@sundsvall.se, telefon: 070-190 67 45
 • Tillförordnad IT-direktör (IT-chef): Linda Gustafsson,
  e-post: linda.gustafsson@sundsvall.se, telefon: 060 – 19 13 19.
 • Tillförordnad kanslichef: Mikael Ålund
  e-post: mikael.alund@sundsvall.se, telefon: 060-19 13 26.
 • Fastighetschef, Drakfastigheter: Torbjörn Stark
  e-post: torbjorn.stark@sundsvall.se, telefon: 060-19 14 81

Kontakt

Elisabeth Engqvist Registrator, koncernstaben

060-19 13 72

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.