Drakfastigheter

Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning.

Drakfastigheter är en avdelning i Kommunstyrelsekontoret. Utöver fastighetsförvaltning, städning och löpande drift ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med de kommunala förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i.

Drakfastigheters uppdrag och verksamhet

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är kostnadseffektiva, energieffektiva och klimatsmarta.

Våra avdelningar är indelade i fyra sektioner:

Driftsektionen sköter underhåll och åtgärdar fel på de fastigheter som Drakfastigheter förvaltar och på den mark som tillhör fastigheterna.

Förvaltningssektionen har det övergripande helhetsansvaret för de fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. Vi planerar det långsiktiga behovet av underhåll på fastigheten och utvecklar fastigheterna. Vi fångar också upp nya verksamhetsbehov i befintliga fastigheter eller vid nyproduktion.

Projektsektionen utför olika typer av åtgärder och anpassningar i de kommunala fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. Vi driver också projekt för ny-, om- och tillbyggnader på kommunens fastigheter.

Städservice städar i de allra flesta av kommunens förskolor och skolor. Vi städar också i kultur-, fritids- och förvaltningslokaler och i lokaler inom socialtjänst.

 

Kontakt

Erik Lundin Fastighetschef

073-270 21 01

Konrad Cassar Naudi Avdelningschef Förvaltning-Projekt

072-142 91 72

Mats Johansson Avdelningschef Drift-Städ

070-191 72 81

Anna Nässbjer Sektionschef Projekt

073-270 56 03

Carina Hallberg Sektionschef Förvaltning

073-032 72 56

Björn Vesterlund Sektionschef Drift-Städ

072-146 66 56

Peter Bylund Sektionschef Drift-Städ

070-191 70 29

Mariett Nyman Sektionschef Drift-Städ

070-190 54 57

Nina Dahlberg Sektionschef Drift-Städ

060-19 23 97

Agneta Nilsefur Sektionschef Drift-Städ

060-19 14 30

Helén Stadling Sektionschef Drift-Städ

073-032 85 15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.