Drakfastigheter

Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning.

Drakfastigheter är en verksamhet inom kommunstyrelsekontoret. Utöver fastighetsförvaltning, städning och löpande drift ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med de kommunala förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i.

Drakfastigheters uppdrag och verksamhet

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är kostnadseffektiva, energieffektiva och klimatsmarta.

Våra avdelningar

Drift sköter underhåll och åtgärdar fel på de fastigheter som Drakfastigheter förvaltar och på den mark som tillhör fastigheterna. Städ städar i de allra flesta av kommunens förskolor och skolor. Vi städar också i kultur-, fritids- och förvaltningslokaler och i lokaler inom vård och omsorg.

Projektsektionen utför olika typer av åtgärder och anpassningar i de kommunala fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. Vi driver också projekt för ny-, om- och tillbyggnader på kommunens fastigheter. Förvaltningssektionen har det övergripande helhetsansvaret för de fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. Vi planerar det långsiktiga behovet av underhåll på fastigheten och utvecklar fastigheterna. Vi fångar också upp nya verksamhetsbehov i befintliga fastigheter eller vid nyproduktion.

 

Kontakt

Magnus Karlsson Fastighetschef, Drakfastigheter

073-270 30 16

Mats Johansson Avdelningschef Drift-Städ

070-191 72 81

Anna Nässbjer Sektionschef Projekt

073-270 56 03

Carina Hallberg Sektionschef Förvaltning

073-032 72 56

Björn Vesterlund Sektionschef Drift-Städ område 15

072-146 66 56

Mariett Nyman Sektionschef Drift-Städ område 14

070-190 54 57

Nina Dahlberg Sektionschef Drift-Städ område 13

060-19 23 97

Agneta Nilsefur Sektionschef Drift-Städ område 12

060-19 14 30

Helén Stadling Sektionschef Drift-Städ område 16

073-032 85 15

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.