Drakfastigheter

Drakfastigheter är en del av Sundsvalls kommuns fastighetsförvaltning.

Drakfastigheter är en avdelning i Kommunstyrelsekontoret. Utöver fastighetsförvaltning, städning och löpande drift ansvarar vi för ny-, om- och tillbyggnader i kommunala lokaler. Tillsammans med de kommunala förvaltningarna arbetar vi för att erbjuda sundsvallsborna lokaler och miljöer att trivas och utvecklas i.

Drakfastigheters uppdrag och verksamhet

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som är kostnadseffektiva, energieffektiva och klimatsmarta.

Vår verksamhet är indelad i fyra sektioner:

Driftsektionen sköter underhåll och åtgärdar fel på de fastigheter som Drakfastigheter förvaltar och på den mark som tillhör fastigheterna.

 

Förvaltningssektionen har det övergripande helhetsansvaret för de fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. Vi planerar det långsiktiga behovet av underhåll på fastigheten och utvecklar fastigheterna. Vi fångar också upp nya verksamhetsbehov i befintliga fastigheter eller vid nyproduktion.

Projektsektionen utför olika typer av åtgärder och anpassningar i de kommunala fastigheter som Drakfastigheter förvaltar. Vi driver också projekt för ny-, om- och tillbyggnader på kommunens fastigheter.

Städservice städar i de allra flesta av kommunens förskolor och skolor. Vi städar också i kultur-, fritids- och förvaltningslokaler och i lokaler inom socialtjänsten.

 

 

 

Kontakt

Erik Lundin Fastighetschef

073-270 21 01

Hans Viberg Chef Städservice,

060-19 14 30

Anna-Karin Ohlsson Chef Förvaltningssektionen

060-19 14 47

Stefan Lindbäck chef Drift

060-19 15 02

Anna Nässbjer chef Projekt

073-270 56 03

Britt Näslund chef städområde Alnö, Ljustadalen, Haga, Bosvedjan

070-347 71 10

Lena Sundberg chef städområde centrum norr om Selångersån, Skönsberg, Granlo, Granloholm, Bergsåker, Indal, Liden

070-347 71 14

Carina Öhlander chef städområde Skönsmon, Bredsand, Njurunda, Matfors

070-347 71 11

Margareta Vestin chef städområde centrum söder om Selångersån, Nacksta, Nedansjö, Stöde

070-347 71 24

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.