Integration

Vi ser varje individ som en resurs för kommunens utveckling, ett synsätt som genomsyrar kommunens alla stödjande etableringsinsatser.

  • Inkluderingsuppdrag
  • Integrationsenhet
  • Nationella minoriteter
  • Samhällsorientering
  • Samordningsuppdrag
  • Tolkservice

Kontakt

Pia Söderlund Verksamhetschef Integration

060-19 89 49, 073-275 48 00

Saleh Dirawi Samordnare integration

060-19 12 48, 070-372 01 88

Khaled Derawi Integrationshandläggare

073-270 93 04

Rand Al-Taie Samordnare för samhällsorientering

070-186 61 06

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.