Integration

Vi ser varje individ som en resurs för kommunens utveckling, ett synsätt som genomsyrar kommunens alla stödjande etableringsinsatser.

  • Inkluderingsuppdrag
  • Integrationsenhet
  • Nationella minoriteter
  • Samhällsorientering
  • Samordningsuppdrag
  • Tolkservice

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.