Förvaltningskontor

Förvaltningskontoret är Favis direktörs- och verksamhetsstöd.

Förvaltningskontoret arbetar konsultativt, stödjande och samordnande med ekonomi- och HR-frågor, kommunikation, IT-samordning och kvalitetsutveckling samtidigt som det är en del av verksamheten.

I förvaltningskontoret ingår även sekretariat åt nämnden och administrativt stöd till direktören. Förvaltningskontoret finns i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4. 

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.