Förvaltningskontor

Förvaltningskontoret är Favis direktörs- och verksamhetsstöd.

Förvaltningskontoret arbetar konsultativt, stödjande och samordnande med ekonomi- och HR-frågor, kommunikation, IT-samordning och kvalitetsutveckling samtidigt som det är en del av verksamheten.

I förvaltningskontoret ingår även sekretariat åt nämnden och administrativt stöd till direktören. Förvaltningskontoret finns i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4. 

Kontakt

Kerstin Nordensson Skolchef Vuxenutbildningen

060-19 47 05

Anders Sjölander Biträdande förvaltningsdirektör

060-19 47 38

Erik Sandberg Handläggare

070-191 72 73

Kim Rexener IT-samordnare

060-19 21 55

Levon Harutyunyan Utredningsekonom

060-19 13 44

Maria Westerlund HR-strateg

060-19 12 87

Markus Juth Nämndsekreterare

060-19 13 08

Pernilla Abrahamsson Utvecklingssamordnare

070-191 62 13

Denise Wallén Förvaltningsdirektör, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF)

060-19 22 79

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.