Försäkringar

Kommunen har flera former av försäkringar som kollektiv olycksfallsförsäkring för skola och socialtjänst, tjänstereseförsäkring och patientförsäkring.

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Svenska Kommun Försäkrings AB. Avtalet gäller från 1 juli 2016. Försäkringen täcker endast kroppsskador som orsakats av yttre våld mot kroppen och inte sjukdom. Du kan till exempel få ersättning för sjukhusvård, tandskadekostnader, rehabilitering och resekostnader.

Exakt vad som ingår i den kollektiva olycksfallsförsäkringen hos Svenska Kommun Försäkrings AB och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Försäkringsinformation olycksfall Sundsvall 2020

Vad är en olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Så anmäler du din skada som inträffat från och med 1 juli 2016
Skadeanmälan sker via Svenska Kommunförsäkrings AB:s, Skador 

För skador som inträffat tidigare än 2016-07-01 ska du skicka anmälan till det försäkringsbolag som kommunen hade avtal med då, se försäkringsförteckning nedan på denna sida.

Samtliga anställda som reser i tjänsten omfattas av kommunens tjänstereseförsäkring. Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik. För mer information se försäkringens innehåll:

Fösäkringskort att ta med på resan

Tjänsteförsäkring Policy – Sundsvalls kommun 30410236

 

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person. Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.Blanketten skickas till: Sundsvalls Kommun, Socialförvaltningen, 851 85 Sundsvall

Skadeanmälan för patientförsäkring

Kontakt

Mathias Sjödin Säkerhetschef

060-19 15 61

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.