Ordningsregler

Här hittar du några av de lokala föreskrifter och ordningsregler som gäller inom Sundsvalls kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifterna gäller på offentlig plats, som

 • allmänna vägar
 • gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats
 • områden som i detaljplan är kvartersmark för hamnverksamhet och är tillgängliga för allmänheten
 • andra landområden och utrymmen inomhus som är tillgängliga för allmänheten.

Läs mer i ordningslagen (1993:1617), Rättsnätet Notisum, paragraf 2, första kapitlet, första stycket.

Ur innehållet i de mest efterfrågade reglerna

Alkoholregler i tätortsområden

 • Du får inte dricka medhavda spritdrycker, vin eller starköl inom vissa områden i Sundsvalls kommun. Se kartorna i bilaga 3, A-F.

Camping

 • På offentliga platser får du bara campa på campingplatser.

Hundar

 • Hundar får inte vistas på allmänna badplatser. Badplatser med hundförbud ser du i bilaga 2A, badplatser där du får ta med din hund ser du i bilaga 2B
 • Hundar ska hållas kopplade inom vissa områden, bland annat begravningsplatser. I bilaga 1 och bilaga 3, A-F, ser du var krav på koppel gäller
 • När inte hunden är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt
 • Plocka upp avföring efter din hund från gångbanor, gräsmattor och inom parkmark.

Detta gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund för handikappad eller för tjänstehund hos polis och tull.

Katter

 • Se till att din katt inte förorenar eller vållar skada inom offentlig plats
 • Om du har din katt lös utomhus ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt.

De mest efterfrågade reglerna, ur de lokala föreskrifterna enligt miljöbalken:

Köra på tomgång

Enligt paragraf 2:

 • Du får endast stå stilla med ditt motordrivna fordon med motorn igång på tomgångskörning i högst 1 minut.

Undantagsregler tomgångskörning

Det finns undantag för när du får stå helt stilla med ditt motordrivna fordon på tomgång:

 1. Om trafikförhållanden medför att du måste stanna fordonet i exempelvis en trafikkö.
 2. Om motorn hålls igång för att driva utrustning som krävs för att fordonet ska kunna användas för avsett ändamål.

Böter

Du kan straffas med böter om du kör på tomgång över 1 minut.

Elda

Enligt paragraf 5 och 6:

 • Du får inte elda vilka material som helst.

Elda trädgårdsavfall

 • Trädgårdsavfall bör du i första hand kompostera. Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall till någon av
  Mittsverige Vatten och Avfalls återvinningscentraler
 • Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåten i område med detaljplan under perioden 10 maj till 10 oktober
 • Om du vill elda trädgårdsavfall måste du följa reglerna i paragraf 9. Där finns bestämmelser om när och hur du får elda.

Avfallsplan för Sundsvalls kommun 2020-2030, pdf

Ur innehållet i de mest efterfrågade reglerna

Hushållsavfall

 • Du ska lämna hushållsavfall till MittSverige Vatten & Avfall
 • Läs i avfallsplanen om vad som räknas som hushållsavfall och hur du sorterar avfallet.

Matavfall

 • Du kan sortera ut matavfall och lägga det i en brun soptunna. MittSverige Vatten & Avfall hämtar och återvinner ditt matavfall om du beställer ett sådant abonnemang. Detta regleras inte i avfallsföreskrifterna, men det finns abonnemang hos MittSverige Vatten & Avfall som du kan ta del av. Mer information om matavfall hittar du på MittSverige Vatten & Avfalls sida om matavfall från hushåll
 • Om du vill kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till miljökontoret.

Här nedan kan du läsa mer!

Kompostera eller sortera ditt matavfall

Farligt avfall

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Mittsverige Vatten & Avfall

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.