Partistöd

Varje parti som finns i kommunfullmäktige får ekonomiskt stöd av kommunen. Partierna får ett grundstöd varje år plus ett stöd per mandat i fullmäktige.

Från och med 2015 utgör grundstödet 1,3 prisbasbelopp och det mandatbundna stödet 1,2 prisbasbelopp per mandat. Prisbeloppet för år 2021 är 47 600 kronor.

Ett parti som upphört att vara representerat i kommunfullmäktige får grundstöd under ett år efter det att representationen har upphört.

Stödet betalas ut vid två tillfällen per år efter att partiet lämnat en skriftlig redovisning om hur de har använt partistödet för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ska lämnas till kommunfullmäktige senast 30 juni året efter redovisningsåret.

Ett parti som tar emot partistöd ska också utse en särskild granskare som granskar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt sitt partistöd.

Partistöd i kronor

Parti

Parti

2021

Centerpartiet 461 720
Kristdemokraterna 290 360
Liberalerna 347 480
Moderaterna 975 800
Socialdemokraterna 1 946 840
Sverigedemokraterna 633 080
Vänsterpartiet 404 600


Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.