Partistöd

Varje parti som finns i kommunfullmäktige får ekonomiskt stöd av kommunen. Partierna får ett grundstöd varje år plus ett stöd per mandat i fullmäktige.

Från och med 2015 utgör grundstödet 1,3 prisbasbelopp och det mandatbundna stödet 1,2 prisbasbelopp per mandat. Prisbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor.

Ett parti som upphört att vara representerat i kommunfullmäktige får grundstöd under ett år efter det att representationen har upphört.

Stödet betalas ut vid två tillfällen per år efter att partiet lämnat en skriftlig redovisning om hur de har använt partistödet för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ska lämnas till kommunfullmäktige senast 30 juni året efter redovisningsåret.

Ett parti som tar emot partistöd ska också utse en särskild granskare som granskar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt sitt partistöd.

Partistöd i kronor

Parti 2019
Centerpartiet 451 050
Liberalerna 339 450
Kristdemokraterna 283 650
Miljöpartiet 60 450
Moderaterna 953 250
Socialdemokraterna 1 901 850
Sverigedemokraterna 618 450
Vänsterpartiet 395 250

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

 

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.