Krav för dig som skickar in underlag till 3D-modeller

Här beskriver vi vilka krav som gäller för dig.

För att vi ska kunna hantera, visualisera och göra 3D-data tillgängligt både internt och externt i stadsbyggnadskontorets 3D-verktyg, ställs vissa krav på materialet som du skickar till oss.

Vi använder exempelvis 3D-visualisering i vårt medborgardialogarbete.

Har du frågor?

Om du behöver mer information om de krav vi ställer kan du kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter här på webbplatsen.

 Grundläggande krav:

 • I Meter
 • Ej koordinatsatt, modellen placeras så nära origo/nollpunkten som möjligt
 • Referensobjekt, exempelvis närliggande byggnad, ska finnas med i modellen eller finnas med på en ritning som visar hur modellen kan placeras i kartan.
 • Ytor och trianglar ”faces”/ normaler är utåtvända
 • Inga dubbla polygoner
 • Rensade från interiöra objekt
 • Uppdelad i relevanta lager
 • Skild från omgivande mark
 • Z är orienterat uppåt
 • Max 30 mb för en eller flera byggnader, max 50 mb för större projekt.

De format vi accepterar i vår 3D-stadsmodell och som godkänns när du skickar ditt material till oss är:

 • Skp (SketchUp)
 • dae (Collada)

Exportera (eller spara) i en version av formatet som inte är det senaste för att undvika kompatibilitetsproblem. Ett par år gammal version kan vara att rekommendera. Se även till att eventuella texturkataloger och -filer följer med.

Text och Illustrationsmaterial

Bild:

 • Högupplöst, minsta storlek 1920×1080 pixlar, 150dpi
 • Format: jpeg, jpg, png,

Kravspecifikation text:

 • Max 500 tecken
 • Byggnadens huvudsakliga innehåll, exempelvis bostäder
 • Byggherre
 • Arkitekt
 • Förväntad byggstart
 • Förväntat färdigställande
 • Antal lägenheter eller annan yta

Kontakt

Jesper Ljung Holm Planarkitekt

060-19 89 65

Mo Tian GIS-ingenjör

060-19 13 88

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.