Sundsvall kraftsamlar för framtiden

Sundsvalls kommun kraftsamlar för att skapa nya möjligheter för Sundsvallsborna och vår gemensamma välfärd.

En viktig del i kraftsamlingen är att skapa ett långsiktigt ekonomiskt handlingsutrymme.

Sundsvalls kommun har höga ambitioner.

Kommunen ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i. Nu och i framtiden. Vi vill växa och skapa en hållbar plats för alla. Och Sundsvalls kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och en organisation i framkant.

Samtidigt sker stora samhällsförändringar.

Det påverkar hela landets kommuner och så även oss. En framtida utmaning är befolkningsutvecklingen med allt fler äldre och allt fler i skolålder. Efterfrågan på kommunens tjänster ökar och kommer att fortsätta öka.

Kommunens kostnader kommer att öka snabbare än skatteintäkterna. Det ställer höga krav på att utveckla verksamheten i takt med tiden.

För att klara det måste kommunen både satsa och spara samtidigt.

Ett viktigt led i kraftsamlingen är att långsiktigt stärka kommunens ekonomi. Enligt politiska beslut är målet fram till 2024 att minska kommunens kostnader med totalt 470 miljoner kronor. Alla nämnder och förvaltningar bidrar i detta arbete.

Det innebär tuffa åtgärder men med teknikens hjälp och genom att använda våra resurser på smartare sätt ska vi skapa nya möjligheter för sundsvallsborna och vår gemensamma välfärd.

Exempel på besparingar inom administration:

Kontakt

Jenny Persson Kommunikationsdirektör

070-191 61 78

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.