Så används skatten

Vår omsättning var cirka 6,8 miljarder kronor år 2017. 5,7 miljarder kronor är skatteintäkter och statsbidrag. Resten är främst avgifter, bidrag och hyror.

Vad används skattepengarna till?

Av de 6 miljarderna gick cirka 2,7 miljarder kronor till skola och förskola, cirka 2,6 miljarder kronor till äldreomsorg och socialt stöd under 2016.

Till samhällsbyggnad, bland annat vägar och kollektivtrafik går 0,6 miljarder kronor, 0,4 miljarder kronor går till fritid och kultur medan insatser för arbete och tillväxt, till exempel arbetsmarknadsåtgärder kostar 0,4 miljarder kronor.

Så här fördelas budgeterade skattemedel 2017

Kommunalskatten är 22,59 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. 100 kronor i skatt till kommunen används så här under 2017:

Verksamhet

Kronor

Grundskola 24
Äldreomsorg 21
Förskola 11
Infrastruktur, miljö och hälsoskydd 10
Omsorg om funktionshindrade 9
Gymnasieskola 7
Fritid och kultur 7
Individ- och familjeomsorg 7
Arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration 2
Politisk verksamhet 1

Summa fördelning

100

Fördelningen är gjord utifrån budgeterade skattemedel 2017.

Vill du veta mer?

För att läsa mer ingående gå till årsredovisningen för 2017

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.