Skattesatser

I Sundsvall är skattesatsen för närvarande 33,88 procent. För varje 100-lapp du tjänar betalar du 33 kronor och 28 öre i kommunal- och landstingsskatt.

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting, beroende på hur mycket du tjänar. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Varje kommun avgör sedan själv hur stor skattesatsen ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Sundsvall är 22,59 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Det innebär att 22 kronor och 59 öre på varje intjänad hundralapp går till kommunen.

Landstingsskatt

Förutom kommunalskatt betalar du även landstingsskatt till med 11,29 procent. Det innebär att 11 kronor och 29 öre på varje intjänad hundralapp går till landstinget.

Begravnings- och kyrkoavgifter

Utöver kommunalskatt och landstingsskatt betalar alla skattskyldiga en begravningsavgift. Den varierar från församling till församling. Du som är medlem i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Kommunala skattesatser, Skatteverket
(inklusive landstingsskatt och begravningsavgift)

Skatter, Skatteverket

Kontakt

Camilla Röckner Tf. redovisningsansvarig, koncernstaben

060-19 13 76

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.