Vår styrmodell

Sundsvalls kommunkoncern styrs med fokus på resultat. Det betyder att styrningen ska utgå från vilken nytta vi skapar för sundsvallsborna.

Den här sidan kommer att uppdateras i början av december.

Styrmodellen är vårt verktyg för att sätta mål, planera och följa upp verksamheten – med sundsvallsbornas bästa för ögonen.

Med ”resultat” menar vi det värde som våra olika verksamheter skapar för sundsvallsborna – till exempel seniorers hälsa, kunskapsresultat i skolan eller företagens villkor. Bra resultat skapar vi genom bra arbetssätt, ekonomi i balans och genom kompetenta och engagerade medarbetare.

Illustration över pyramid föreställande styrmodellen för Sundsvalls kommun.

Foto: Sundsvalls kommun

Vår styrmodell kan sammanfattas i den här bilden. I styrpyramiden ser vi de olika saker som behövs för att styra och leda kommunkoncernen.

I toppen finner vi vår gemensamma vision för Sundsvall. Kommunfullmäktiges övergripande mål fastställs i mål och resursplaner som sedan följs upp genom återkommande redovisning och uppföljning, inte minst i vår årsredovisning. På bilden ser du också en cirkel – styrsnurran. Den visar vad som händer i praktiken och bottnar i vårt vardagsarbete.

Snurran ritas som en cirkel med tre steg, men alla stegen kan pågå samtidigt:

Sätta mål och planera

Innebär att vi sätter mål och planerar verksamheten, med avstamp i de resultat och effekter vi nått hos sundsvallsborna.

Följa upp och analysera

Innebär att vi sammanställer verksamhetens resultat och analyserar dem. Vad har gått bra och inte? Vad beror det på? Skapade vi värde för våra målgrupper? Utifrån det vi ser, vad behöver vi ändra på?

Säkerställa styrning

Innebär att vi bestämmer vilka åtgärder som ska göras utifrån analyserna i förra steget, och vi ser till att åtgärderna verkligen sker.

Du kan läsa mer om hur vår styrmodell fungerar i dokumentet Styr och ledningsmodell, pdf

Vill du veta mer?

Kontakt

Örjan Folkesson Ekonomidirektör

070-693 44 83

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.