Finansiering och rating

Här hittar du kommunens finansieringsprogram för certifikat och obligationer. Här finns även Standard & Poor’s rating.

När kommunen vill låna pengar ger vi ut certifikat eller obligationer. Dessa kan banker och investerare placera pengar i. Certifikaten är kortsiktiga placeringar och obligationerna långsiktiga.

Finansieringsprogram

Certifikat

Arrangör: Nordea
Emissionsinstitut: Nordea, SHB, SEB, Swedbank
Rambelopp: 2 miljarder svenska kronor
Rating: A-1+, K-1
Löptid: Högst 720 dagar

 

Obligationer, MTN-program (Medium Term Note)

Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: Nordea, SEB, SEK, SHB, Swedbank
Rambelopp: 8 miljarder svenska kronor
Rating: AA+
Löptid: Lägst ett år och högst 15 år

Noteringsdokument för MTN-programmet

pdf, 425 KB Sundsvalls kommun obligation 231pdf, 421 KB Sundsvalls kommun obligation 230pdf, 396 KB Sundsvalls kommun obligation 229pdf, 398 KB Sundsvalls kommun obligation 228pdf, 400 KB Sundsvalls kommun obligation 227pdf, 397 KB Sundsvalls kommun obligation 226pdf, 413 KB Sundsvalls kommun obligation 225pdf, 428 KB Sundsvalls kommun obligation 224pdf, 431 KB Sundsvalls kommun obligation 223pdf, 428 KB Sundsvalls kommun obligation 222pdf, 412 KB Sundsvalls kommun obligation 221pdf, 385 KB Sundsvalls kommun obligation 220pdf, 423 KB sundsvalls-kommun-obligation-219pdf, 425 KB sundsvalls-kommun-obligation-218pdf, 408 KB sundsvalls-kommun-obligation-217pdf, 414 KB sundsvalls-kommun-obligation-216pdf, 435 KB sundsvalls-kommun-obligation-215pdf, 409 KB sundsvalls-kommun-obligation-214pdf, 425 KB sundsvalls-kommun-obligation-213pdf, 394 KB sundsvalls-kommun-obligation-212pdf, 400 KB sundsvalls-kommun-obligation-211pdf, 436 KB sundsvalls-kommun-obligation-210pdf, 367 KB sundsvalls-kommun-obligation-209pdf, 401 KB sundsvalls-kommun-obligation-208pdf, 435 KB sundsvalls-kommun-obligation-207pdf, 416 KB sundsvalls-kommun-obligation-206pdf, 383 KB sundsvalls-kommun-obligation-205pdf, 372 KB sundsvalls-kommun-obligation-204pdf, 365 KB sundsvalls-kommun-obligation-203pdf, 364 KB sundsvalls-kommun-obligation-202pdf, 365 KB sundsvalls-kommun-obligation-201pdf, 371 KB sundsvalls-kommun-obligation-200pdf, 398 KB sundsvalls-kommun-obligation-199pdf, 377 KB sundsvalls-kommun-obligation-198pdf, 376 KB sundsvalls-kommun-obligation-197pdf, 353 KB sundsvalls-kommun-obligation-196pdf, 314 KB sundsvalls-kommun-obligation-195pdf, 260 KB sundsvalls-kommun-obligation-194pdf, 336 KB sundsvalls-kommun-obligation-193pdf, 340 KB sundsvalls-kommun-obligation-192pdf, 349 KB sundsvalls-kommun-obligation-191pdf, 219 KB sundsvalls-kommun-obligation-190pdf, 243 KB sundsvalls-kommun-obligation-189pdf, 248 KB sundsvalls-kommun-obligation-188pdf, 253 KB sundsvalls-kommun-obligation-187pdf, 252 KB sundsvalls-kommun-obligation-186pdf, 254 KB sundsvalls-kommun-obligation-185pdf, 228 KB sundsvalls-kommun-obligation-183pdf, 235 KB sundsvalls-kommun-obligation-184pdf, 237 KB sundsvalls-kommun-obligation-182pdf, 206 KB sundsvalls-kommun-obligation-181pdf, 231 KB sundsvalls-kommun-obligation-180pdf, 248 KB sundsvalls-kommun-obligation-179pdf, 229 KB sundsvalls-kommun-obligation-178pdf, 200 KB sundsvalls-kommun-obligation-175pdf, 217 KB sundsvalls-kommun-obligation-174pdf, 235 KB sundsvalls-kommun-obligation-173pdf, 267 KB sundsvalls-kommun-obligation-164pdf, 325 KB sundsvalls-kommun-obligation-1621

Rating

Standard & Poor’s rating av Sundsvalls kommun:

Långfristig: AA+
Framtidsutsikter (Outlook) Stabil
Kortfristiga rating A-1+
Nordisk kortfristig rating: K-1

Standard & Poor´s motivering:

  • Måttliga skulder där merparten vidareutlånas till bolagen
  • Positiv likviditetsposition
  • Sund finansförvaltning

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Budget, redovisning och uppföljning

 Film om Sundsvall

https://youtu.be/lR4cckuESSQ

Kontakt

Peter Palmqvist Finanschef

060-19 14 04, 070-314 37 88

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.