Finansiering och rating

Här hittar du kommunens finansieringsprogram för certifikat och obligationer. Här finns även Standard & Poor’s rating.

När kommunen vill låna pengar ger vi ut certifikat eller obligationer. Dessa kan banker och investerare placera pengar i. Certifikaten är kortsiktiga placeringar och obligationerna långsiktiga.

Finansieringsprogram

Certifikat

Arrangör: Nordea
Emissionsinstitut: Nordea, SHB, SEB, Swedbank
Rambelopp: 3 miljarder svenska kronor
Rating: A-1+, K-1
Löptid: Högst 720 dagar

 

Obligationer, MTN-program (Medium Term Note)

Arrangör: SEB
Emissionsinstitut: Nordea, SEB, SEK, SHB, Swedbank, Danske Bank
Rambelopp: 10 miljarder svenska kronor
Rating: AA+
Löptid: Lägst ett år och högst 15 år

Noteringsdokument för MTN-programmet

Rating

Standard & Poor’s rating av Sundsvalls kommun:

Långfristig: AA+
Framtidsutsikter (Outlook) Stabil
Kortfristiga rating A-1+
Nordisk kortfristig rating: K-1

Standard & Poor´s motivering:

  • Måttliga skulder där merparten vidareutlånas till bolagen
  • Positiv likviditetsposition
  • Sund finansförvaltning

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Budget, redovisning och uppföljning

Film om Sundsvall

En film om Sundsvall / A movie about Sundsvall, youtube.com

Kontakt

Peter Palmqvist Finanschef

060-19 14 04, 070-314 37 88

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.