Avgifter och taxor – miljökontoret

Här hittar du information om vad det exempelvis kostar att anmäla, ansöka eller årlig tillsyn av din verksamhet.

Avgifter

  • Registrering av anläggning, kostnad: 1272 kronor
  • Årlig kontrollavgift: 1272 kronor per timme, antal timmar bestäms genom en riskbedömning av anläggningen
  • Timavgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål: 1272 kronor per timme.

Anmälan av din verksamhet kostar 1060 kronor per timme. Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme, nedlagd handläggningstid.

För anmälan av följande verksamheter är handläggningstiden dock bestämd till fem timmar:

  • Bassängbad
  • Hygienisk verksamhet
  • Skolor och förskolor.

Tillsynsavgiften inom miljöbalken är 1060 kr per timme. Vissa verksamheter omfattas av fast årlig avgift som baseras på en fastställd tidsfaktor. Mer information finns i Taxebilaga 2.Hälsoskyddsverksamheter finns längst ner i dokumentet.

När du bygger ett nytt avlopp eller ändrar din gamla anläggning så måste du betala en avgift som varierar beroende på vad du ska göra.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en särskild så kallad taxa där avgiften är bestämd. Titta i förteckningen nedan så ser du vad du ska betala.

Ansökan om tillstånd Avgift
1. Vattentoalett till sluten tank.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
7 420 kr
2. WC (bad, disk, tvätt) till avloppsanordning med utsläpp till mark eller vatten.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
9 540 kr
3. Avloppsanordning för bad- disk- och tvättvatten.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
9 540 kr
4. Bygga flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 ovan, vid samma tillfälle.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
10 600 kr
5. Ansluta vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. Avgift per timme
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
1 060 kr/tim
6. Inrätta en gemensam avloppsanordning enligt punkterna ovan för 6-25 personer.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
10 600 kr
7. Bygga en gemensam avloppsanläggning för 26-200 personer. Avgift per timme.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
1 060 kr/tim
8. Omprövning av utgånget beslut för avloppsanläggning eller anslutning av wc.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
3 180 kr
Anmälan
9. Avloppsordning för bad- disk och tvättvatten utan ansluten vattentoalett.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
9 540 kr
10. Ändra en avloppsanordning.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
6 360 kr
11. Bygga flera avloppsanordningar enligt punkt 9 samtidigt.
Avgiften reduceras med två timmar (2120 kr) om geoteknisk undersökning gjorts.
10 600 kr

Om du inte följer Miljöbalkens regler så riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Förordning om miljösanktionsavgifter

 

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.