Kommunfakta, områdesfakta och statistikområden

Sundsvall i siffror, uppdelat i bostadsområden och kommundelar.

Kommunfakta

Kommunfakta innehåller siffror och diagram om Sundsvalls kommuns befolkning som helhet jämfört med riket.

Kommunfaktablad för andra kommuner, SCB

Områdesfakta

Områdesfakta sammanställer av statistik uppdelat på bostadsområden och kommundelar inom Sundsvalls kommun. Alla bostadsområdenas totalbefolkningar och statistikområdesnummer finns i på 3 siffors NYKO-nivå. Se områdenas avgränsningar på statistikområdeskartorna nedan.

Statistikområdeskartor

Kartorna är indelade i bostadsområden, s.k. 3-sifferområden, den 3-siffriga koden finns också på motsvarande nivå i Områdesfaktan. Kommundelarna ”Sundsvalls tätortsomrde” och Njurunda tätortsområde” är uppdelade på flera kartor,

Kontakt

Gabriel Lundgren Samhällsanalytiker

060-19 16 94

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.