Kommunsiffror, områdesfakta och statistikområden

Sundsvall i siffror, uppdelat i bostadsområden och kommundelar.

Sundsvalls kommun 2019-12-31

Totalt Kvinnor Män
Befolkning 99 449 49 532 49 917
Medelålder 42,4 43,4 41,4
Inpendling 9474 3952 5522
Utpendling 5511 2010 3501
Nettopendling 3963 1942 2021
Befolkningsförändring 2019: + 599 personer
Födelsenetto: + 121 personer
Flyttningsnetto: + 451 personer

Kommunsiffror är en tjänst som tillhandahålls av SCB. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Kommunsiffror, SCB

Områdesfakta innehåller befolkningsstatistik uppdelat på bostadsområden och kommundelar inom Sundsvalls kommun.  Områdenas gränser finns kan ses i kartorna nedan.

Kontakt

Gabriel Lundgren Samhällsanalytiker

060-19 16 94

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.