Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2019-2040

Sundsvalls kommuns befolkningsprognos uppdateras årligen. Nuvarande prognos sträcker sig från 2020 till prognosens slutår 2040. Träffsäkerheten i prognosen är som högst de första prognosåren och avtar därefter. Med tanke på detta ska kommunprognosen snarare ses som en utblick än en prognos efter år 2029.

Folkmängden som anges avser den 31 december respektive år och åldern är den som är uppnådd vid årets slut. Prognoserna bygger i huvudsak på antaganden om den genomsnittliga utvecklingen inom ett flertal variabler för de senaste åren. Därför ska den heller inte tas för en absolut sann bild av den utveckling Sundsvall står inför. Men den kan ge en fingervisning om hur utvecklingen kan komma att se ut.

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2020-2040, Statisticon. 

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommundelar 2020-2029, Statisticon 

Andra webbplatser

Befolkningsprognos för Sverige, SCB

Kontakt

Gabriel Lundgren Samhällsanalytiker

060-19 16 94

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.