Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla

Här hittar du kungörelse för kommunfullmäktiges sammanträden och anslagna protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnd när de är justerade.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Anslagna protokoll

Kommunstyrelsen, 2021-09-13

Miljönämnden, 2021-09-15

Samordningsförbundet, 2021-08-27

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-09-08

Kommunstyrelsen § 164, 2021-09-13

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-09-02

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-08-25

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-08-25

Stadsbyggnadsnämnden, 2021-08-25

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-08-25

Individ och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-08-24

Vård- och omsorgsnämnden, 2021-08-26

Vård- och omsorgsnämnden, 2021-08-26

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-08-11

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-07-28

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-07-12

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-07-07

Överförmyndarnämnden, 2021-06-18

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-06-30

Vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-24

Kommunfullmäktige, 2021-06-28

Barn- och utbildningsnämnden, 2021-06-23

Kultur- och fritidsnämnden, 2021-06-23

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-06-23

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-06-16

Lantmäterinämnden, 2021-06-16

Stadsbyggnadsnämnden, 2021-06-16

Vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-15

Vård- och omsorgsnämnden, 2021-06-15

Kommunstyrelsen, 2021-06-14

Miljönämnden, 2021-06-09

Medelpads Räddningstjänstförbund, 2021-05-28

Kommunfullmäktige, 2021-05-31

Individ- och arbetsmarknadsnämnden, 2021-05-25

Individ- och arbetsmarknadsnämndens individutskott, 2021-06-02

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2021-06-01

Vård- och omsorgsnämnden, 2021-05-26

Arkiverade anslag

Gå till Arkivet.

Överklaga beslut

Du som är folkbokförd (registrerad) i Sundsvalls kommun har rätt att överklaga besluten. Det kan du göra under tiden protokollen ligger uppe på anslagstavlan. Läs mer om att överklaga beslut.

Bakgrund

Från och med 1 januari 2018 finns Sundsvalls kommuns officiella anslagstavla enbart på sundsvall.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré.

Kortadressen till den här sidan är www.sundsvall.se/anslagstavla

Kontakt

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.