Kommunfullmäktige (KF)

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Här finns mötesdagar, ärendelistor och protokoll.

Mötena äger rum 13.00 i fullmäktigesalen i kommunhuset, Norrmalmsgatan 4.

Webb-tv från kommunfullmäktiges möten

Ställ en fråga till kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund

Senaste ärendelistan

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 29 mars
 • 26 april
 • 31 maj
 • 28 juni
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, förenklat kan det kallas för “kommunens riksdag”. Det är här de politiska målen för den kommunala verksamheten bestäms.

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här.

Till kommunfullmäktiges uppgifter hör bland annat att

 • dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten
 • besluta hur kommunens organisation ska se ut
 • fördela pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna
 • bestämma kommunalskatt
 • fastställa taxor och avgifter.

Vill du veta mer?

Fler sidor på sundsvall.se

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, Troman Publik

Ställ fråga till kommunfullmäktige

Valresultat, mandatfördelning

Partistöd

Kontakt

Arianne Sundman (S) Kommunfullmäktiges ordförande

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Caroline Grafström Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 21 03

Patrik Jansson Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 14 96

Pär Hammarberg Kommunsekreterare, kommunstyrelsekontoret

060-19 13 04

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.