Stadsbacken AB

Sundsvalls kommun äger Stadsbacken AB. Stadsbacken äger och förvaltar aktier i de bolag som kommunen använder till sina verksamheter.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Organisationsschema över Stadsbacken-koncernen, pdf

Bolagsordning – Stadsbacken AB, pdf

Ägardirektiv för de helägda bolagen inom Stadsbackenkoncernen, pdf

Stadsbacken AB, Förtroendemannaregister

Kontakt

Stadsbacken AB Administratör

060-19 13 26

Storgatan 22
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Anders Johansson Verkställande direktör Stadsbacken AB

060-19 22 42

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.