Reko Sundsvall AB

Reko Sundsvall AB är beställarombud för kommunens räkning när det gäller insamling av hushållsavfall och hantering av miljöfarligt avfall.

Här finns protokoll där du kan se vilka beslut som tagits i olika ärenden.

2019

2018

2017

2016

Reko Sundsvall AB ingår i MittSverige Vatten och Avfall-gruppen.
Webbplats: MittSverige Vatten och Avfall

Styrelser och styrelsehandlingar, MittSverige Vatten och Avfall

Vill du veta mer?

Fler sidor på Sundsvall.se

Avfall och återvinning

Kontakt

MittSverige Vatten & Avfall Kundservice

020-120 25 00

851 85 Sundsvall
Besök: Stuvarvägen 17

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.