Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Näringslivsbolagets verksamhet är inriktad mot såväl näringsliv som marknads- och besöksnäring.

Bolaget ska vara en självklar drivkraft i att skapa tillväxt, ge goda förutsättningar för nyetableringar, fler besökare samt utveckla och stötta befintliga företag.

2020

2019

2018

Webbplats: Näringslivsbolaget Sundsvall

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Förtroendemannaregister

Kontakt

Eva Nyh Hederberg VD, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

070-280 34 35

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Centralgatan 8
852 32 Sundsvall

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Näringslivsbolaget i Sundsvall AB
Centralgatan 8
852 32 Sundsvall
Besöksadress: Stadshuset
Stora Torget, Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.