Förteckning över sociala medier

Här finns en lista över sociala medier där Sundsvalls kommun är avsändare. Vi uppdaterar sidan löpande.

Kortadress till den här sidan är www.sundsvall.se/socialamedier.

Strategier och riktlinjer

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Sociala medier enligt Wikipedias definition

Övriga kanaler i Sundsvalls kommun

YouTube

Sundsvalls gymnasium
Ansvarig: Judith Nelvig
och Markus Nordenberg
Telefon: 073-274 59 74,
073-275 13 14

Sundsvalls museum
Ansvarig: Lina Landell
Telefon: 072-084 05 61

Sundsvalls stadsbibliotek
Ansvarig: Andreas Ignell
Telefon: 072-147 14 23

Ung Filmare
Ansvarig: Iyambo Davidsson
Telefon: 072-203 99 30

Ung i Sundsvall
Ansvarig: Leif Persson
Telefon: 060-19 12 62

Snapchat

Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 070-670 40 04

Granlo fritidsgård
Ansvarig: Jenny Byström
Telefon: 073-040 29 19

Matfors fritidsgård
Ansvarig: Jonas Sjödin
Telefon: 070-514 15 91

Skönsbergs fritidsgård
Ansvarig: Linda Tegnerud
Telefon: 070-190 29 84

Stödehuset fritidsgård
Ansvarig: Adam Kerfstedt
Telefon: 060-658 34 15

Bloggar

Pedagog Sundsvall bloggare
Kortadress: www.sundsvall.se/pedagogsundsvall/bloggare
Ansvarig: Linda Hedblom,
AV-media Västernorrland
Telefon: 070-191 80 68

Twitter

Ung i Sundsvall
Ansvarig: Leif Persson
Telefon: 060-19 12 62

Instagram

Alnö fritidsgård
Ansvarig: Katarina Bodin
Mejl: katarina.bodin@sundsvall.se

Bredsands fritidsgård
Ansvarig: Kevin Mose
Telefon: 060-658 51 09

Domsaga musikhus
Ansvarig: Lillielle Magnusson
Telefon: 060-658 34 12

Fritid för Alla Sundsvall
Ansvarig: Magnus Isaksson
Telefon: 076-697 07 87

Granlo fritidsgård
Ansvarig: Jenny Byström
Telefon: 073-040 29 19

Hbtq Magasinet
Ansvarig: Rebecca Lampinen
Telefon: 073-275 55 81

Matfors bibliotek
Ansvarig: Anna-Carin Hammarberg
Telefon: 060-19 28 98

Matfors fritidsgård
Ansvarig: Gunilla Gustavsson
Telefon: 070-219 66 55

Nacksta fritidsgård
Ansvarig: Elisabeth Orre
Telefon: 060-19 25 23

Opalen
Ansvarig: Sara Elf
Telefon: 060-19 26 70

Opalen Bio
Ansvarig: Sara Elf
Telefon: 060-19 26 70

Skönsbergs fritidsgård
Ansvarig: Linda Tegnerud
Telefon: 070-190 29 84

Skönsmons fritidsgård
Ansvarig: Elisabeth Orre
Telefon: 060-19 25 23

Skönsmons skola
Ansvarig: Mathias Mjörnheim
E-post: mathias.mjornheim@skola.sundsvall.se

Stångå förskola
Ansvarig: Helena Valis
Telefon: 060-658 38 03

Stöde bibliotek
Ansvarig: Kent Eriksson
Telefon: 069-11 04 25

Sundsvalls stadsbibliotek
Ansvarig: Andreas Ignell
Telefon: 072-147 14 23

Unga Magasinet
Ansvarig: Rebecca Lampinen
Telefon: 073-275 55 81

Ungdomskuttern
Ansvarig: Andreas Ignell
Telefon: 072-147 14 23

Ungfilm i Sundsvall
Ansvarig: Iyambo Davidsson
Telefon: 072-203 99 30

Ung i Sundsvall
Ansvarig: Leif Persson
Telefon: 060-19 12 62

Facebook

Alnöbadet
Ansvarig: Jessica Lundström
Telefon: 070-339 86 45

Alnö fritidsgård
Ansvarig: Katarina Bodin
Mejl: katarina.bodin@sundsvall.se

Bredsands fritidsgård
Ansvarig: Kevin Mose
Telefon: 060-658 51 09

Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 070-670 40 04

Domsaga musikhus
Ansvarig: Lillielle Magnusson
Telefon: 060-658 34 12

Du Har Makten
Ansvarig: Pia Fjällmo
Telefon: 060-19 17 89

Friluftsliv Sundsvalls kommun
Ansvarig: Anders Erlandsson
Telefon: 073-398 03 70

Fritidsbanken Sundsvall
Ansvarig: Per Jutterström
Telefon: 070-106 26 78

Fritid För Alla Sundsvall
Ansvarig: Magnus Isaksson
Tel: 076-697 07 87

Föreningsbyrån
Ansvarig: Emelie Isolehto Beijer
Telefon: 060-19 15 55

Granlo fritidsgård
Ansvarig: Jenny Byström
Telefon: 073-040 29 19

Gärdehov
Ansvarig: Jennie Sahlin
Telefon: 070-668 59 49

Hellbergsskolan
Ansvarig: Mats Olsson
Telefon: 070-230 48 68

Himlabadet
Ansvarig: Terese Hammarström
Telefon: 070-352 31 20

Konsument Sundsvall
Ansvarig: Erika Nykvist
Telefon: 060-19 22 34

Kulturmagasinet
Ansvarig: Håkan Nordman
Telefon: 060-19 21 06

Matfors bibliotek
Ansvarig: Andreas Ignell
Telefon: 072-147 14 23

Matfors fritidsgård
Ansvarig: Jonas Sjödin
Telefon: 070-514 15 91

Matforshallen
Ansvarig: Frida Olsson
Telefon: 060-19 28 95

Nacksta fritidsgård
Ansvarig: Elisabeth Orre
Telefon: 060-19 25 23

Naturskolan Kom ut
Ansvarig: Pessi Luokkonen och Simon Meurling
Telefon: 073-275 54 25

Njurundahallen
Ansvarig: Lena Nordström
Telefon: 060-19 26 50

Normsken (Facebookgrupp)
Ansvarig: Pia Fjällmo
Telefon: 070-190 78 81

Norra Berget
Ansvarig: Anette Tjernberg
Telefon: 070-183 66 80

Opalen
Ansvarig: Sara Elf
Telefon: 060-19 26 70

Skönsbergs fritidsgård
Ansvarig: Linda Tegnerud
Telefon: 070-190 29 84

Skönsmons fritidsgård
Ansvarig: Elisabeth Orre
Telefon: 060-19 25 23

Skönsmons skola
Ansvarig: Mathias Mjörnheim
E-post: mathias.mjornheim@skola.sundsvall.se

Stenstansdagarna
Ansvarig: Erika Wiklund
Telefon: 060-658 53 98

Stöde bibliotek
Ansvarig: Andreas Ignell
Telefon: 072-147 14 23

Stödehuset
Ansvarig: Eva-Marie Söderberg
Telefon: 060-658 34 15

Sundsvalls gymnasium
Ansvarig: Judith Nelvig
och  Markus Nordenberg
Telefon: 073-274 59 74,
073-275 13 14

Sundsvalls kulturskola
Ansvarig: Arne Almroth
Telefon: 060-19 24 93

Sundsvalls Museum Kulturmagasinet
Ansvarig: Lena Johansson
Telefon: 060-19 21 31

Sundsvalls stadsbibliotek
Ansvarig: Andreas Ignell
Telefon: 072-147 14 23

Teaterkvarteret
Ansvarig: Andreas Lindman
Telefon: 060-658 53 95

Tonhallen
Ansvarig: Viktoria Mellin
Telefon: 060-658 53 99

Trygga Sundsvall (Facebookgrupp)
Ansvarig: Helen Otterström
Telefon: 060-19 15 44

Ungdomsrådgivningen i Sundsvall
Ansvarig: Annica Sjöström
Telefon: 060-19 19 49

Ung Film i Sundsvall
Ansvarig: Iyambo Davidsson
Telefon: 072-203 99 30

Ung i Sundsvall
Ansvarig: Leif Persson
Telefon: 060-19 12 62

Ung Pott
Ansvarig: Tommy Lerstrand
Telefon: 060-19 19 98

Unga Magasinet
Ansvarig: Rebecca Lampinen
Telefon: 073-275 55 81

Uppsökande verksamheten
Ansvarig: Andreas Ignell
Telefon: 072-147 14 23

Vuxenutbildning Sundsvall-Timrå
Ansvarig:  Kristina Ydehall
Telefon: 060-19 47 92

Yh Mitt, Sundsvallsregionens yrkeshögskola
Ansvarig: Annette Gradin
Telefon: 060-19 89 48

Snapchat

Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 070-670 40 04

Granlo fritidsgård
Ansvarig: Jenny Byström
Telefon: 073-040 29 19

Matforsgården
Ansvarig: Jonas Sjödin
Telefon: 070-514 15 91

Skönsbergs fritidsgård
Ansvarig: Linda Tegnerud
Telefon: 070-190 29 84

Stöde fritidsgård
Ansvarig: Adam Kerfstedt
Telefon: 060-658 34 15

Twitter

Flöde från kommunfullmäktige
Ansvarig: Anders Östman
Telefon: 060-19 19 96

Skönsmons skola
Ansvarig: Mathias Mjörnheim
E-post: mathias.mjornheim@skola.sundsvall.se

Ung i Sundsvall
Ansvarig: Leif Persson
Telefon: 060-19 12 62

Facebook- Arbetsprofiler

Carina Jobb Seger
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 070-670 40 04

Leif Persson (Sundsvalls kommun)
Ansvarig: Leif Persson
Telefon: 060-19 12 62

Mange Isaksson (Fritid För Alla)
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 070-670 40 04

Receptionen Himlabadet
Ansvarig: Terese Hammarström
Telefon: 060-19 20 00

Tobias Pernu fritidsledare Centrumvillan
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 070-670 40 04

Viktoria Rosendahl
Ansvarig: Carina Seger
Telefon: 070-670 40 04

Mona Unga Magasinet
Ansvarig: Mona Ströhlein
Telefon: 070-190 35 77

Rebecca Lampinen
Ansvarig: Rebecca Lampinen
Telefon: 073-275 55 81

Katarina Bodin
Ansvarig: Katarina Bodin
Telefon: 070-259 39 93

Friluftsenheten Sundsvalls kommun
Ansvarig: Anders Erlandsson
Telefon: 073-398 03 70

Linda Tegnerud
Ansvarig: Linda Tegnerud
Telefon: 060-19 97 66

Erik Nilsson Sundsvalls kommun
Ansvarig: Erik Nilsson
Telefon: 076-567 96 47

Helen Otterström Sundsvalls kommun
Ansvarig: Helen Otterström
Telefon: 060-19 15 44

Mepen Opalen
Ansvarig: Mats Persson
Telefon: 060-19 26 70

Fritidsledare Simlin
Ansvarig: Kid Simlin
Telefon: 060-19 26 70

Pia Fjällmo
Ansvarig: Pia Fjällmo
Telefon: 070-190 78 81

Mikael Hedman
Ansvarig: Mikael Hedman
Telefon: 072-146 56 80

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.