Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på hantering av personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har.