Allmän handling och sekretess

Du har rätt att ta del av offentliga och allmänna handlingar hos myndigheter och förvaltningar.