Sök handlingar från barnhem, fosterhem

Vill du ta del av handlingar som rör din uppväxt vid barnhem eller fosterhem? Så här går du tillväga:

  1. Kontakta oss på kommunarkivet
  2. Din fråga diarieförs eller registreras
  3. Vi söker efter dina handlingar, alternativt vägleder dig vart du kan finna dessa
  4. Vi läser igenom handlingarna och gör sekretessprövning
  5. Eventuellt fullmaktsunderlag sänds till dem som berörs men aldrig utan den som begärt handlingarnas samtycke
  6. Du får ta del av handlingarna antingen vid ett besök hos oss eller per kopior skickade med mottagningsbevis

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.