Ritnings-, geo- och bygglovarkiv

Du kan kostnadsfritt hämta dina ritningar via vårt digitala arkiv.

Om du inte har möjlighet att använda dig av det digitala arkivet kan du köpa kopior av ritningar eller handlingar. Vi levererar ritningar i originalstorlek så att de blir skalenliga.

Digitala ritningsarkivet

Nu kan du själv söka efter dina ritningar i Digitala ritningsarkivet. Klicka på rubriken Bygglov på vänster sida för att söka efter din fastighet.

Du kan läsa mer om hur du gör i instruktionen för att använda kartan i bifogad fil.

Instruktioner för Digitala ritningsarkivet

Om du inte känner till namnet på din fastighet kan du söka efter din fastighet via din adress i Detaljplanekartan.

Ritning i rätt format

Det är viktigt att tänka att du skriver ut en ritning i originalformat som du fått via mejl eller hämtat själv från det digitala arkivet. Om du skriver ut en ritning i A4 format som egentligen är i A1 format kan exempelvis måtten bli felaktiga. Om du inte har tillgång till en skrivare som kan skriva ut din ritning i korrekt format kan du kontakta oss på Ritnings-, geo- och bygglovarkivet.

Innan du köper eller bygger om ett hus kan du många gånger få information från vårt ritningsarkiv när huset är byggt och vilka förändringar som gjorts.

Vad finns i arkivet?

I ritnings-, geo och bygglovarkivet finns handlingar för de flesta byggnader i kommunen. Handlingar som sträcker sig från sent 1800-tal till nutid.

I det digitala ritningsarkivet är ritningarna sorterade efter olika kategorier:

 • A-ritningar (arkitektritningar som innefattar plan-, fasad- och sektionsritning)
 • K-ritningar (konstruktionsritningar som innefattar tekniska konstruktioner med mera)
 • KB-ritningar (konstruktionsberäkningar)
 • S-ritningar (situationsplan och karta)
 • VVS-ritningar (vatten-, ventilation- och sanitetsritningar).

Gamla ansökningshandlingar, beslut och andra textdokument finns inte i det digitala arkivet. Är du intresserad av dessa handlingar kan du kontakta oss på arkivet för hjälp.

Använd vårt digitala ritningsarkiv

Vi hänvisar dig först och främst att söka efter ritningarna själv i vårt digitala ritningsarkiv. Du hittar dina ritningar genom att klicka på Bygglov på vänster sida och skriva in fastighetsbeteckningen i sökrutan. I de fall du inte kommer åt ritningarna kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

Finns inte din ritning i arkivet?

Om du inte hittar din ritning i arkivet eller om du inte har möjlighet att hämta ritningarna på detta sätt kan du kontakta oss under telefontid eller via mejl, se kontaktuppgifter längre ned på sidan, med din fråga. I arkivet finns även information om geotekniska undersökningar de flesta av dessa kan du än så länge inte söka efter i det digitala arkivet. Om du vill besöka arkivet behöver du boka tid.

Du som hämtar dina ritningar själv via vårt digitala arkiv behöver inte betala något för dina handlingar. Om du däremot vill hämta dina handlingar i kommunhuset eller få dem skickade till dig (oavsett om det är via mejl eller via ordinarie postgång) måste du betala för dina handlingar.

Vi skickar en faktura till den faktureringsadress som du uppgett vid beställningen.

Expeditionsavgift 25 kronor tillkommer vid postsändningar.

Prislista på kopior

Storlek: pris per styck

A0: 154 kr
A1: 90 kr
A2: 75 kr
A3: 40 kr
A4: 30 kr

Du öppnar själv dina handlingar som du hämtat i det digitala arkivet i den programvara som du använder för att öppna Tiff-filer.

Om du av någon anledning inte kan hämta dina ritningar i vårt digitala arkiv kan du beställa dem via mejl eller genom att kontakta oss per telefon och:

 • hämta ritningarna på ritningsarkivet eller i kommunreceptionen under ordinarie öppettider
 • få kopian skickad till dig med post, det kostar 25 kronor förutom kostnaden för själva handlingen som tillkommer
 • få kopian skickad till dig via e-post i tiff-format.

När du ska bygga hus behöver du veta vad marken består av, information från en så kallad geoteknisk undersökning. I vårt geoarkiv finns information om äldre geotekniska undersökningar i Sundsvalls kommun. Undersökningarna visar bland annat information om markens sammansättning och beskaffenhet. Beskriv området du vill ha information om så skickar vi materialet till dig. Om du behöver hjälp att leta så boka en tid med oss så hjälper vi dig.

Du kan bland annat få information om:

 • Geotekniska undersökningar (stadsbyggnadsnämndens geoarkiv)
 • Jordartskartor (SGU*)
 • Kartor på utförda grundundersökningar
 • Brunnar (SGU)
 • Kartor visande risk för påverkan av grundvatten (SGU)
 • Kartor visande skredriskfastigheter
 • Översvämningskartor (SGI)
 • Kartor visande grus- och bergtäkter
 • Kartor visande avfallsupplag (deponi).

* SGU är en förkortning av Sveriges Geologiska Undersökning

Om du inte hittar något

Om det inte finns något i våra arkiv eller om du behöver komplettera med en undersökning kan du anlita en geoteknisk konsult. Kommunen utför ingen konsultverksamhet utan har bara tillsyn och rådgivning över att gällande lagar och regler följs.

Om du vill besöka oss på Ritnings-, geo- och bygglovarkivet måste du boka en tid. Du når oss antingen via telefon under vår telefontid eller via mejl.

E-post: byggarkiv.sbk@sundsvall.se
Telefontid: 08.00-17.00
Telefon: 060-19 13 11

Kontakt

Ritnings-, geo- och bygglovsarkiv Arkivet finns även digitaliserat (och tillgängligt för alla) på: https://sundsvall.se/arkiv

060-19 13 11

Besöksadress:
Kommunhuset
Stadsbyggnadskontoret
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: måndag - fredag 08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.