Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen.

Kommunarkivets främsta uppgift är att vårda och bevara kommunens handlingar för framtiden och hjälpa allmänheten och kommunens medarbetare att finna de uppgifter de söker.

Ta del av kommunens arkiverade handlingar med e-tjänsten:

Kopia av allmän handling från kommunarkivet

Behöver du kopior av betygshandlingar använd e-tjänsten:

Beställning av betygskopia

Vissa handlingar i kommunens arkiv omfattas av sekretess. Om du vill se handlingar som innehåller sekretess måste vi veta vem du är och vad du behöver uppgifterna till för att vi ska kunna ta ställning till om du kan få tillgång till informationen.

Allmän handlingar och sekretess

Observera att om du vill ta del av handlingar i aktuella eller pågående ärenden får du vända dig direkt till aktuell förvaltning.

Mejla Sundsvalls kommun – myndighetsbrevlådor

Kommunarkivet finns i kommunhuset på Norrmalmsgatan 4. I kommunarkivet förvaras handlingar från Sundsvalls kommun och stad samt från de landskommuner som funnits inom den nuvarande kommungränsen före 1974.

Kommunarkivets främsta uppgift är att vårda och bevara kommunens handlingar för framtiden och hjälpa allmänheten och kommunens medarbetare att finna de uppgifter de söker. Utöver detta fungerar även Kommunarkivet som ett stöd för kommunens förvaltningar och bolag i frågor rörande arkiv- och informationsförvaltning.

Kommunarkivet utför även tillsyn för att säkerställa att verksamheterna följer de lagar och regler som styr hanteringen av allmänna handlingar och arkivfrågor.

I samma lokaler som kommunarkivets verksamhet finns även Kommunarkivets arbetslivstjänst – en arena för arbetsträning.

Arenor, för arbetsträning

Kontakt

Kommunarkivet

060-19 10 00

Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4
Sundsvall

Öppettider

Telefontid: vardagar 9.00-12.00 och 13.00-15.30.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.