Diarium

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar.

Ordet diarium är latin och betyder “dagbok”. Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram.

Alla allmänna handlingar behöver inte diarieföras. Handlingar som kan hållas ordnade på annat sätt, exempelvis kronologiskt, behöver inte finnas i ett diarium.

Sundsvalls kommuns diarium

Vi har inget gemensamt diarium utan varje förvaltning och kommunalt bolag för sitt eget diarium. På varje förvaltning finns en registratorsfunktion som du kan kontakta om du har frågor angående deras allmänna handlingar och utlämnande. Du kontaktar dessa lättast genom att mejla respektive förvaltnings myndighetsbrevlåda.

Fler sidor på sundsvall.se

Läs mer om vilka handlingar du har rätt att ta del av på sidan Allmän handling och sekretess.

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.