Service- och förvaltningsutskott (Sefu)

Mötena är inte öppna för allmänheten. Här hittar du årets mötesdatum med tillhörande ärendelistor och protokoll.

Senaste ärendelistan

 • 15 januari
 • 12 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti
 • 17 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Service- och förvaltningsutskottet ansvarar för beredning av

 • förvaltningsspecifika ärenden där kommunstyrelsen utgör nämnd
 • intern service
 • intern kommunikation och information
 • landsbygdsutveckling
 • kollektivtrafikfrågor
 • organisations- och verksamhetsutveckling
 • hållbar tillväxt
 • arkivfrågor
 • kommunfullmäktiges arbete
 • taxor och avgifter som rör något av infrastruktur- och serviceutskottets ansvarsområden
 • övriga ärenden som inte faller under något av de andra utskottens ansvarsområden och som inte ska beredas av finans- och näringslivsutskottet.

Kontakt

Hans Forsberg (C) Infrastruktur- och serviceutskottets ordförande

Kommunstyrelsen Myndighetspostlåda

Caroline Grafström Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 21 03

Linda Löfvenius Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 13 04

Patrik Jansson Kommunsekreterare, koncernstabens kansli

060-19 14 96

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.