Idrottspolitisk strategi

Idrottspolitisk strategi ska arbetas fram för Sundsvalls kommun

Projektdirektiv finns framtagna för en idrottspolitisk strategi inom Sundsvalls kommun, beslut för detta togs vid kultur- och fritidsnämndens möte den 16 december 2020.
Sundsvalls kommun startar nu upp arbetet och söker projektledare som ska jobba med att ta fram en idrottspolitisk strategi. Under projektets gång sker samverkan med kommunala förvaltningar och bolag samt föreningsliv.

Projektet handlar om att ta fram en idrottspolitisk strategi som ska vara vägledande för kommunens beslut och prioriteringar inom området.
I november 2022 är det meningen att den idrottspolitiska strategin ska finnas beslutad av kommunfullmäktige.

Är du intresserad av tjänsten så kan du läsa mer under lediga jobb på Sundsvalls kommuns hemsida

Här kan du läsa mer om Projektdirektiv för idrottspolitisk strategi

Kontakt

Lars-Erik Återgård Idrott- och fritidschef

060-19 15 52

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.