Idrottspolitisk strategi

Idrottspolitisk strategi ska arbetas fram för Sundsvalls kommun

Projektdirektiv finns framtagna för en idrottspolitisk strategi inom Sundsvalls kommun, beslut för detta togs vid kultur- och fritidsnämndens möte den 16 december 2020.
Sundsvalls kommun startar nu upp arbetet och arbetet med att tillsätta projektledare som ska jobba med att ta fram den idrottspolitiska strategin pågår för fullt. Under projektets gång ska samverkan ske med kommunala förvaltningar och bolag samt föreningsliv.

Projektet handlar om att ta fram en idrottspolitisk strategi som ska vara vägledande för kommunens beslut och prioriteringar inom området.
I november 2022 är det meningen att den idrottspolitiska strategin ska finnas beslutad av kommunfullmäktige.

Här kan du läsa mer om Projektdirektiv för idrottspolitisk strategi

Kontakt

Lars-Erik Återgård Idrott- och fritidschef

060-19 15 52

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.