Familjestödgrupper

Familjestödgrupperna erbjuder psykosocialt stöd för familjer med barn 0-12 år. Vi arbetar förebyggande och handlägger olika stödinsatser.

Familjerstödgrupperna gör utredningar efter ansökan om stödinsatser och anmälan om barn som far illa.

Stödinsatser som Familjestödsgrupperna erbjuder:

Kontakt

Jimmy Hamrin Enhetschef IFO Utredning barn

060-19 26 37

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.