Stor påverkan på kollektivtrafiken från måndag 20 augusti

I Sundsvall inleds nu flera omfattande infrastrukturprojekt som kommer att påverka kollektivtrafikens framkomlighet.

Ett av dessa projekt är ombyggnationen av Storbron över Selångersån. Under Storbrons byggtid kommer kollektivtrafiken att påverkas.

Effekten av bygget blir delvis

  • förändrade hållplatslägen på Navet
  • ändrad linjesträckning
  • hållplatser som inte kan trafikeras
  • i viss mån förseningar.

Mer information om hur kollektivtrafiken påverkas på dintur.se

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.