Efter snöovädret pågår arbetet med att hantera snömassorna

Ovädret avtog från och med helgen

Det tar tid innan snön tagits bort längs vägar och i spårsystem.

Tänk på att det för vissa kan vara problematiskt med snömängderna. Om du har möjlighet kanske du kan hjälpa bekanta eller grannar med att handla mat eller skotta snö. Vi får helt enkelt ta hand om varandra lite extra en sån här gång.

Läget i Sundsvalls kommun

Kommunala skolor.

Sundsvalls skolor öppnade igen fredag 2 februari. Se särskilt inlägg.

Vägar och trafik

Snöröjning på genomfartsvägar

Snöröjningen är klar men vägarna håller på att hyvlas. Om det kommer ytterligare snö kommer det att snöröjas först. Längs villa och lokalgator men även längs GC-stråken är det fastighetsägarnas skyldighet att ta bort snövallen till sin infart.

Genomfartslederna hyvlas

När genomfartslederna hyvlas kan det bli ytterligare snö längs trottoarer, gång- och cykelvägar. Men dessa stråk är prioriterade och snön tas bort med slunga så fort det bara går.

Snöröjning längs gång- och cykelvägar och i bostadsområden

Gång- och cykelvägarna är väldigt smala och det kan vara problematiskt att ta sig fram. Även huvudstråken är smala och gående och cyklister får dela på utrymmet. Vi tar bort snön så fort vi bara kan. Bostadsgatorna är även de mycket smala och det kan vara trångt att mötas på vägarna.

Halkbekämpning

Gång- och cykelvägarna har sandats i vissa områden, det prioriteras i de fall det handlar om extrem halka. Skicka in en felanmälan till oss om du upplever att ett område är väldigt halkigt: https://sundsvall.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/dialog-och-synpunkter/felanmal/

Bortforsling av snö

Mängden snö är omfattande och skymmer sikten i många områden. Vi uppmanar till försiktighet vid korsningar och utfarter. Bortforslingen pågår för fullt men det kommer att ta tid innan vi tagit bort snön i alla områden. Om det inte fortsätter att snöa får vi räkna med att det kommer att ta minst en månad innan all snö är bortforslad.

 

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.