Leden vid Rödmyran delvis omdragen

Sträckningen för leden över Rödmyran vid Åkerigrus är ändrad tills marken frusit till ordentligt.

Rödmyrans södra del är mycket blöt och det har varit svårt att få spången att hålla över den delen. Därför har leden flyttats. Numer går leden längre västerut över torrare mark. Leden är markerad med orangea markeringar på träd. Tillfälliga kartor finns anslagna på plats som beskriver förändringen.

Var sidan till hjälp?