Omledning av gång- och cykeltrafik på Norra kajen

Gång- och cykeltrafik längs kajstråket på Norra kajen, mellan väg 562 och Krejaregatan, leds tillfälligt om via Heffnersvägen.

Omledningen görs med anledning av att MittSverige Vatten & Avfall bygger en ny dagvattenledning i området.

Arbetet beräknas vara klart i början av september.

Du kan läsa mer om arbetet på MittSverige vatten & avfall.
MittSverige vatten & avfall, hemsida.

Länk till karta över omledning.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.