Ny gång- och cykelväg längs Alnövägen – mycket begränsad framkomlighet längs sträckan

På måndag 10 april börjar den första delen av arbetet med ny gång-och cykelväg längs Alnövägen.

Sträckan som berörs är mellan cirkulationsplatsen vid Circle K och Pottängsvägen, ca två km. Arbetet kommer medföra mycket begränsad framkomlighet längs sträckan.

Arbetet är uppdelat i två etapper

Etapp 1: På sträckan kommer MittSverige Vatten & Avfall att renovera befintliga VA-ledningar samt anlägga nytt dagvattensystem då VA-ledningarna är i behov av renovering samt att sträckan idag saknar ett dagvattensystem.  Arbetet med etapp 1 beräknas vara klart hösten 2017.

Etapp 2: Trottoaren längs Alnövägen breddas till tre meter och byggs om till ny gång- och cykelväg.  Breddningen sker mot fastigheter, ej körbanan. Den nya gång- och cykelvägen får kantsten som separerar den mot körbanan och längs sträckan rustas även busshållplatserna upp. Gång- och cykelvägen byggs om för att göra det säkrare för oskyddade trafikanter.  Arbetet med etapp 2 beräknas vara klart hösten 2018.

 Begränsad framkomlighet

– Arbetet kommer medföra mycket begränsad framkomlighet längs sträckan. Vi ber trafikanter att, om möjligt, anpassa restid eller välja annan väg, säger Mikael Johansson, projektledare, Sundsvalls kommun.

Arbetet kommer även medföra reglering med trafiksignaler under vissa perioder samt buller och damm.

Kontakt

Mikael Johansson, projektledare, telefon: 070-376 76 66, email: mikael.johansson@sundsvall.se.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.