Eldningsförbud justeras i Västernorrlands län

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni.

Beslutet träder i kraft fredag 10/8 klockan 12.00. Justeringarna innebär att det nu inte enbart är tillåtet att grilla på egen tomtmark.

Eldningsförbudet återgår till det ursprungliga. Det är alltså tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningsställda grillplatser. Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Det är nu fuktigare på ytan men fortfarande torrt på djupet, därför är grillning enbart tillåtet på förberedda iordningsställda grillplatser och grillar på egen tomt eller motsvarande. Grillen måste vara upphöjd från marken så att värmen inte går ner i marken.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Trots det uppmanar räddningstjänsterna till fortsatt försiktighet.

Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av räddningstjänsterna. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark

Elda säkert i iordningsställd grillplats:

  • Ha alltid vatten i närheten när du eldar/grillar. Med en trädgårdsslang eller strilkannor kan du släcka och begränsa elden om den sprider sig
  • Kontrollera att ingen glöd finns kvar genom att hälla vatten över askhögen eller täck över den med jord
  • Kontrollera efter några timmar kolla att brasan är släckt ordentligt

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Mer information om hur du grillar säkert finns att läsa på dinsakerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om vad ett eldningsförbud innebär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att inte röka i skog och mark
  • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera)

Frågor?

Har du frågor, kontakta din lokala räddningstjänst.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.