Fortfarande eldningsförbud i länet

Eldningsförbudet i Västernorrlands län fortsätter. Spridningsrisken för bränder är fortfarande hög i skog och mark. Uppdaterat 17 augusti.

Det är för närvarande lägre antändningsrisk men större spridningsrisk i skog och mark. Om en skogsbrand skulle uppstå kommer den att brinna ordentligt och vara mer svårsläckt.

Eldningsförbudet påverkar stugsista och lyskvällar

Eftersom att eldningsförbudet fortfarande gäller så innebär det att marschaller och eldar inte är tillåtna trots att det är hög tid att fira stugsista och lyskväll i helgen och framöver. Eldningsförbudet omprövas med jämna mellanrum och nästa bedömning görs efter helgen.

* Stugsista och lyskväll en benämning för firandet av sista helgen i sommarstugor och ett farväl av sommaren. Marschaller och eldar brukar tändas i kvällsmörkret, men i år får detta inte göras eftersom att det fortfarande är mycket torrt i skog och mark.

Eldning utomhus

Det är endast tillåtet att elda utomhus i trädgårdsgrillar eller motsvarande anordning på den egna tomten.

Den ”egna tomten” avser egen tomtmark med kortklippt gräs, och med behörigt avstånd till skog. Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under. Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och material att släcka med ska finnas till hands.

Du får inte

 • använda engångsgrill
 • använda stormkök
 • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • elda och grilla på fasta grillplatser
 • elda och grilla utomhus på campingplatser.

Vid eldningsförbud rekommenderas

 • att inte röka i skog och mark
 • att inte arbeta med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).

Om du upptäcker en brand

 1. Varna andra som kan hotas av branden.
 2. Flytta dig till en säker plats.
 3. Larma genom att ringa 112.
 4. Släck om du kan.

Vill du veta mer?

Läs mer hos länsstyrelsen eller räddningstjänsterna i din kommun:

Följ din lokala räddningstjänst på Facebook för att få de senaste uppdateringarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap manar till försiktighet

Räddningstjänsten har system som beräknar brandrisker utifrån väder, vind och luftfuktighet. Prognoserna i dessa system säger att brandrisken kommer att vara mycket hög framöver med värden som överstiger de som rådde vid branden i Västmanland 2014. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, manar till stor försiktighet i skog och mark.

Då vädret är fortsatt torrt, med höga temperaturer, varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap nationellt för extremt stor brandrisk. Som privatperson är det viktigt att följa de regler som gäller där du vistas. Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser.

Beslutet i sin helhet

Det är mer än 20 år sedan ett liknande förbud utfärdades. Kontrollera alltid vilka regler som gäller om eldningsförbud och vilken brandrisk det är innan du eldar. Kontakta räddningstjänsten eller kommunen om du är osäker. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på länsstyrelsens webbplats.

Läs beslutet i sin helhet, pdf från Länsstyrelsens webbplats.

Naturvårdsbränningar

Naturvårdsbränningar kan undantas från eldningsförbudet efter godkännande från länsstyrelsen eller räddningstjänsten om särskilda villkor är uppfyllda. Naturligtvis ställer det höga krav på säkerheten. Organisationerna som arbetar med naturvårdsbränning arbetar alltid med erfaren, välutbildad och välutrustad personal, har löpande kontakt med räddningstjänsten och har tillgång till helikopter som står standby.

Naturvårdsbränningar görs bland annat för att skapa mer öppna, solbelysta och flerskiktade tallskogar samt främja skogarnas mångfald av arter. I särskilda fall kan undantag ges även efter godkännande av räddningstjänsten i respektive kommun.

Andra undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

Frågor?

Har du frågor, kontakta din lokala räddningstjänst.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.