Åkersviks idrottshall hålls stängd av säkerhetsskäl

Föreningarnas verksamheter och idrottsundervisning för skolan är flyttade till andra idrottshallar.

Under två veckors tid i september 2017 har Sundsvalls kommun undersökt takkonstruktionen på Åkersviks idrottshall tillsammans med en byggnadskonstruktör i samband med planerade underhållsarbeten.

Där visade det sig att limträbalkarna som bär upp taket har försämrad bärighet. Därför stängdes Åkersviks idrottshall av säkerhetsskäl från och med fredag 29 september. Sundsvalls kommun har hittat lösningar på hur idrottsundervisningen samt föreningarnas verksamheter framöver ska bedrivas och vilka åtgärder som behöver vidtas för att återställa byggnaden.

Sundsvalls kommuns avdelning Drakfastigheter gör regelbundna kontroller av de fastigheter man förvaltar. Det var under en sådan kontroll som felet upptäcktes. Man har även låtit förstärka konstruktionen för cirka 20 år sedan.

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.