Egen pool

Det är viktigt att dosera eventuella kemikalier rätt och känna till andra viktiga bestämmelser kring pooler.

Var försiktig med kombination av olika kemikalier! Badvattenkemikalierna kan reagera med andra kemikalier, såsom rengöringsprodukter, så att det bildas oönskade ämnen som inte är bra för hälsan. En del kemikalier kan också motverka effekten av andra tillsatta kemikalier. Kombinera därför inte olika kemikalier med varandra, om du inte vet att de “passar ihop”.

Tänk på miljön

Kemikalier som du använder i badvattnet får inte komma ut i miljön, eftersom de kan vara skadliga för till exempel vattenlevande organismer.

Du bör inte leda vatten som innehåller kemikalier till en stenkista, tvåkammarbrunn, trekammarbrunn eller annan enskild avloppsanordning, eftersom det finns risk för att de nyttiga mikroorganismer som finns där slås ut. Du får inte ansluta backspolvatten (om anläggningen har sandfilter) till enskild avloppsanordning.

Infoblad om egen badbassäng

Kontakta stadsbyggnadskontoret för  att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för poolen.

Generellt gäller detta (information från Boverket)

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.