Eget dricksvatten

När du har egen brunn och eget dricksvatten är du själv ansvarig att se till att vattnet har bra kvalitet. Detta gör du genom att skicka in vattenprover till ett laboratorium.

Råd om vattenkvalitet

Om du har frågor om vattenkvalitet kan du kontakta Miljökontoret eller besöka Sveriges geologiska undersöknings hemsida. Du kan till exempel få hjälp med frågor om problem och åtgärder i samband med brunnar och dricksvatten. De kan också hjälpa dig med praktiska råd som till exempel var en brunn bör placeras och om olika slags vattenreningsutrustning. Socialstyrelsen har gjort råd om vattenkvalitét, där du kan läsa om vilka riktvärden som gäller för bakterier, kemiska ämnen, vattnets egenskaper och vad en analys ska omfatta. Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten.

Olika sorters brunnar

Det finns två huvudtyper av brunnar: bergborrade brunnar och grävda brunnar.

Bergborrad brunn

Om du är intresserad av en bergborrad brunn, måste du anlita en borrfirma för att göra det.

Grävd brunn

En grävd brunn kan du göra själv. Det är viktigt att du tar vattenprover på brunnens vatten om du tror att vattnet kan ha förorenats.

Teckning på genomskärning av grävd brunn

1. Brunnen måste ha ventilation.

Ventilationsröret ska mynna nedåt och öppningen ska vara täckt med ett finmaskigt nät, för att hindra att snö och insekter kommer in i röret.

2. Brunnslocket ska vara tätt exempelvis i betong.

Regnvatten och smådjur slinker lätt ner i brunnen om locket inte är tätt.

3. Översta betongringen ska vara ordentligt ovan marken.

Det hindrar regn- och smältvatten nära brunnen från att rinna in. Brunnsringen bör nå 30 cm över marken och helst över 50 cm i snörika områden!

4. Marken ska sluttas av från brunnen.

Det gör att ytvatten leds bort. Om det samlas vatten nära brunnen kan det vara bra att göra små diken som leder bort vattnet. Denna åtgärd påverkar inte vattentillgången i brunnen.
Marken runt brunnen bör vara tät och hårt packad . Det hindrar föroreningar ovanifrån att sippra ned.

5. Fogarna mellan betongringarna måste vara täta.

Annars kan förorenat vatten, växtrötter och smådjur tränga in i skarvarna. En bra metod för att täta är att använda cementbruk eller gummiringar.Vid grävningen bör det översta jordlagret cirka 0,5 m tjockt läggas tillbaka överst i jordlagret igen när man fyller hålet. Om den hamnar längre ner kan brunnen förorenas. Packa jorden hårt när den läggs tillbaka.

6. Genomföringar måste vara täta.

Alla genomföringar, som där vattenledningen från brunnen går genom ett hål i betongringen, måste vara täta annars kan förorenat vatten
rinna in i brunnen.

Klorera brunnen med 9 dl natriumhypoklorit (12%) per kubikmeter vatten. Låt det stå i brunnen över natten. Töm sedan brunnen och spola ledningarna tills klorlukten försvinner.
Natriumhypoklorit finns att köpa på färgaffärer.

Vattnets kvalitet får du veta genom en analys av vattnet. Det finns inget laboratorium i Sundsvall som gör detta. Vi hänvisar därför till Eniro.se. Laboratorierna svarar på frågor om provtagning och priser. De skickar flaskor för provtagning. Undersök vattnet från din enskilda brunn så du får reda på hur det påverkar hälsan och för att förebygga kostnader.

 

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

 

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.