Eget dricksvatten

Om du inte har kommunalt vatten måste du ordna vatten på annat sätt. Det vanligaste är att man har en borrad brunn eller en grävd brunn.

Livsmedelsverket har gett ut råd om enskild vattenförsörjning, de har också broschyrer om hur man anlägger, och sköter en brunn. För mer information, se länkar längst ned på sidan.

Ta vattenprov

Vattnets kvalitet får du veta genom en analys av vattnet. Det finns inget laboratorium i Sundsvall som gör detta. Vi hänvisar därför till Eniro.se eller sökning på nätet. Laboratorierna svarar på frågor om provtagning och priser. Livsmedelsverket rekommenderar att man tar prov på sitt vatten vart tredje år, och att man anlitar ett ackrediterat laboratorium.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Broschyrer

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 12/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
13/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00
16/9 - 31/12, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.