Eget dricksvatten

Om du inte har kommunalt vatten måste du ordna vatten på annat sätt. Det vanligaste är att man har en borrad brunn eller en grävd brunn.

Livsmedelsverket har gett ut råd om enskild vattenförsörjning, de har också broschyrer om hur man anlägger, och sköter en brunn. För mer information, se länkar längst ned på sidan.

Ta vattenprov

Vattnets kvalitet får du veta genom en analys av vattnet. Det finns inget laboratorium i Sundsvall som gör detta. Vi hänvisar därför till Eniro.se eller sökning på nätet. Laboratorierna svarar på frågor om provtagning och priser. Livsmedelsverket rekommenderar att man tar prov på sitt vatten vart tredje år, och att man anlitar ett ackrediterat laboratorium.

Om vattnet i din brunn sinar

Har du egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en god kvalitet. Därför är det viktigt att du har kunskap om din brunn. Se länkar till informationsmaterial nedan.

Sundsvalls Kommun fyller inte på sinande brunnar. Du får själv ta ansvar för nödvändiga åtgärder, exempelvis:

  • Höra med grannar och se om de har vatten att dela med sig av
  • Rensa och fördjupa den befintliga brunnen
  • Borra en ny djupare brunn
  • Kontakta ett transportföretag som kanske kan hjälpa dig med transport av kommunalt dricksvatten. Men om grundvattnet sjunkit och marken är väldigt torr hjälper det inte att fylla på med vatten i brunnen. Marken runt brunnen suger upp vattnet.

Om du upplever att det ofta är dålig vattentillgång eller att brunnen ofta sinar kan en åtgärd vara att anlägga en ny brunn. Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Broschyrer

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 8/5, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
11/5 - 11/9, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
14/9 - 31/12, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.