Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen är en långsiktig plan för att säkra en god kvalitet på vatten och avlopp.

Nuvarande vatten- och avloppsplan (VA-plan) revideras för tillfället och beslut om ny tas hösten 2019.

Vatten- och avloppsplanen består av tre olika dokument och bilagor:

 • VA-plan översikt
  – visar situationen 2012 och förhållanden som har eller kan få betydelse för vatten och avlopp.
 • Handlingsplan VA-riktlinjer
  – med planer för hur vi ska hantera vatten- och avloppsfrågor kopplat till översiktsplanen och hur den allmänna anläggningen kan komma att byggas ut. Den innehåller också handlingsplan för enskild vatten- och avloppsförsörjning.
 • VA-plan MittSverige Vatten
  – med mål för verksamheten och åtgärder för dricksvatten, spillvatten och dagvattenanläggning.
 • Bilagor

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.