Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplanen är en långsiktig plan för att säkra en god kvalitet på vatten och avlopp.

Nuvarande vatten- och avloppsplan (VA-plan) revideras för tillfället och beslut om ny tas hösten 2019.

Vatten- och avloppsplanen består av tre olika dokument och bilagor:

  • VA-plan översikt
    – visar situationen 2012 och förhållanden som har eller kan få betydelse för vatten och avlopp.
  • Handlingsplan VA-riktlinjer
    – med planer för hur vi ska hantera vatten- och avloppsfrågor kopplat till översiktsplanen och hur den allmänna anläggningen kan komma att byggas ut. Den innehåller också handlingsplan för enskild vatten- och avloppsförsörjning.
  • VA-plan MittSverige Vatten
    – med mål för verksamheten och åtgärder för dricksvatten, spillvatten och dagvattenanläggning.
  • Bilagor

Kontakt

Sofie Eriksson Miljöstrateg

060-19 14 67

Var sidan till hjälp?