Sköta, kontrollera och förbättra eget avlopp

Här hittar du information och checklistor för hur du hanterar ditt avlopp.

I avloppet ska det inte:

  • Finnas slam i slamavskiljarens sista kammare.
  • Vara för hög vattennivå i fördelningsbrunnen eller slamavskiljaren.
  • Växa buskar eller träd över infiltrationen.
  • Växa mycket brännässlor runt infiltrationen
  • Rinna ut vatten från infiltrationen till markytan.

Se också till att det finns ett T-rör som är intakt. Om du har en pump, se till att den fungerar som den ska.

Du ska kontrollera din avloppsanläggning 1-2 gånger per år, till din hjälp finns en checklista  för hur du går tillväga:

Om du har en större avloppsanläggning för 25 – 200 personer ska du efter varje årsskifte skicka in och fylla i blanketten till miljökontoret: Se blanketter längst ner, Egenkontroll för större avloppsanläggningar.

Om du har minireningsverk eller fosforavskiljare bör du teckna skötselavtal. Kontakta din återförsäljare eller fabrikant.
Mer information om minireningsverk:

Du ska förbättra din avloppsanläggning när:

  • Någon del av anläggningen är trasig eller fungerar dåligt.
  • Du vill sätta in en WC men bara har ett avlopp för BDT-vatten.
  • Belastningen på ditt avlopp ändras, till exempel att du börjar bo året runt i sommarstugan.
  • Avloppet börjar bli gammalt. Normal livslängd för ett avlopp är 10-30 år.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser:

Fördjupad informationjoham

Kontakt

Anna Hed Miljöinspektör

Robert Grubb Miljöinspektör

Matilda Rapp Miljöinspektör

Erik Hansen Miljöinspektör

Johan Bergström Miljöinspektör

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 9/5, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
10/5 - 12/9, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
13/9 - 31/12, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.