Sköta och kontrollera eget avlopp

Här hittar du information och checklistor för hur du hanterar ditt avlopp.

Du ska kontrollera din avloppsanläggning 1-2 gånger per år, till din hjälp finns en checklista  för hur du går tillväga:

Om du har en större avloppsanläggning för 25 – 200 personer ska du efter varje årsskifte fylla i denna blankett och skicka den till miljökontoret.

Om du har minireningsverk eller fosforavskiljare bör du teckna skötselavtal. Kontakta din återförsäljare eller fabrikant.
Mer information om minireningsverk:

Vill du veta mer?

Andra webbplatser:

Fördjupad informationjoham

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.