Anlägg eget avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet, behöver du ett eget avlopp. Tillstånd söker du hos oss på miljökontoret.

Du måste söka tillstånd för din avloppsanläggning, annars kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs. Mer information om miljösanktionsavgifter finns på Naturvårdsverkets webbplats och i broschyren i “Vägledning för dig som tänker bygga en ny eller ändra en avloppsanläggning” under fliken “Broschyrer och faktablad” här nedan.

När du ska göra ett eget avlopp lämnar du in din ansökan eller anmälan tillsammans med ett detaljerat förslag till avloppslösning.

1. Välj plats för avloppsanläggningen

Regler och information om var du ska placera avloppet hittar du här:

2. Kontakta miljökontoret

Kontakta oss på miljökontoret, så kan vi diskutera om var du ska placera ditt avlopp och hur du går tillväga för att göra provgropar, innan du anlägger ditt avlopp. Ta reda på om du bor i ett område med hög skyddsnivå, eftersom det då är i regel högre reningskrav på

Mer information, områden med hög skyddsnivå

3. Gör provgrop och ta jordprov för analys

4. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning

5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning

  • Se vilka handlingar du ska skicka med i ansökan: Avlopp på rätt sätt – broschyr
  • Blanketter för ansökan, hittar du längst ner på sidan. Tänk på att vara noga med att fylla i all information eftersom kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

6. Vänta på beslut

Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått ett godkännande från miljökontoret. Beslutet skickas ut i ett brev. Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från miljökontoret kan du få betala en miljösanktionsavgift:

7. Bygga och dokumentera

Vid grävningsarbetena ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.

8. Slutredovisa

På blanketten, 12. Slutredovisning av avloppsanordning, intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljökontoret. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till miljökontoret, antingen med vanlig post eller e-post.

9. Avgifter för avloppstillstånd eller anmälan

En tid efter att du fått beslut från miljökontoret angående din avloppsanläggning får du en räkning enligt gällande taxa:

Behovet av rening av avloppsvatten kan variera i landskapet, utifrån hälsoskyddssynpunkt (bakterier och smittoämnen) och miljöskyddssynpunkt (näringsämnen). Det är Naturvårdsverket som anger detta.

Högre reningskrav i områden med hög skyddsnivå

Om du bor i ett område med så kallad hög skyddsnivå, är reningskraven på din avloppsanläggning som regel större än om du bor i ett område med normal skyddsnivå. Miljökontoret gör en bedömning av just din fastighet om vilka reningskrav som ska ställas på din avloppsanläggning. Mer information kring dessa riktlinjer hittar du här:

Här hittar du en karta över vilka områden i Sundsvalls kommun som har hög skyddsnivå: Högskyddsområden karta

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Kontakt

Erik Hansen Miljöinspektör

Robert Grubb Miljöinspektör

Matilda Rapp Miljöinspektör

Anna Gidlund Miljöinspektör

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 8/5, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
11/5 - 11/9, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
14/9 - 31/12, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.