Täkter i Sundsvall

1996 och 2004 gjorde miljökontoret två större genomgångar av Sundsvalls kommuns täktverksamhet, gällande berg-, grus- och moräntäkter.

Rapport

Genomgångarna av kommunens täktverksamhet resulterade i en rapport som lämnades in 2006 till miljönämnden.  Arbetet genomfördes som följd av miljönämnden angett tillsyn av täktverksamhet som ett prioriterat område. Rapporten består av två delar, den första delen är en allmän del och en andra del, som innehåller exempelvis vattenpåverkan och vad man ska tänka på vid täktverksamhet, ur miljö/naturskyddssynpunkt. Båda delarna innehåller egna erfarenheter och synpunkter.

Läs rapporten

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 8/5, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30
11/5 - 11/9, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:00
14/9 - 31/12, 08:00 - 11:30, 13:00 - 15:30

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.