Stimulansbidrag för energieffektivt byggande

För att du ska välja att bygga hållbart och energieffektivt har vi infört ett stimulansbidrag.

Om du bygger ett mer lufttätt enbostadshus kan du få ett energieffektivare boende med lägre boendekostnader.

Du söker stimulansbidraget i samband med att du söker bygglov för enbostadshus. Ansöker gör du på samma blankett som för bygglov. Du kan även söka bidraget när du ansöker med vår e-tjänst.

Ansökan om bygglov

Stimulansbidraget är ett engångsbelopp på 15 000 kronor och ska bland annat täcka kostnaden för den provtryckning som vi kräver att du gör på bostadshuset för att få bidraget. Bidraget betalas ut efter att provtryckningen genomförst och du uppfyllt kraven för lufttäthet. Provtryckningen genomförs när huset är färdigbyggt och innan du fått ditt slutbesked.

Bidraget betalas ut till dig efter att du visat att ditt bostadshus lufttäthet är max 0,3 liter per sekund och kvadratmeter. Minimikravet enligt Boverket 0,6 är liter per sekund och kvadratmeter.

Du behöver göra en provtryckning av huset för att kunna kontrollera lufttätheten. En provtryckning måste genomföras av en certifierad sakkunnig. Den godkända provtryckningen redovisar du för stadsbyggnadskontoret genom att lämna in provtryckningsprotokollet tillsammans med den kontrollplan som skickats till dig tillsammans med bygglovbeslutet. Om du uppfyller kriterierna betalar vi ut stimulansbidraget.

Kontakta oss på bygglovavdelningen om du har frågor om vad en certifierad sakkunnig innebär.

Vill du veta mer om klimatsmart boende, fördelar med att bygga lufttäta hus och lufttäthetstest kan du läsa mer under sidan Hållbart byggande – luft och klimat.

Läs mer om energieffektivt byggande

Företag i Sundsvall som utför provtryckning

 

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.