Rent & Snyggt i Sundsvall

Rent och snyggt bild+text

Att staden är ren och välskött är viktigt för stadens attraktivitet. Nedskräpning påverkar hur människor uppfattar den stad vi bor i, lever i och besöker.

Sundsvall ska vara en ren och snygg stad. 80 procent av all nedskräpning består av fimpar, cigarettpaket, snus och snusdosor. Vi vill att staden växlar upp i arbetet mot tobaksnedskräpning. Sundsvall ska vara en stad där alla ska trivas i den offentliga miljön. Hållbar och modern sop- och återvinning ska vara en självklarhet. Det innebär vinster för sundsvallsborna, våra turister, för stadens ekonomi och speciellt vår miljö. Vi måste vara rädda om vår vackra stad.

Varför arbeta mot nedskräpning?

  • Skräp skadar, kostar pengar och skapar otrygghet. Helt i onödan. Därför är det viktigt att motverka nedskräpning.
  • Nedskräpning är ett problem som har betydligt större konsekvenser än vad man tror och dessa konsekvenser täcker hela hållbarhetsbegreppet.
  • Nedskräpning skadar miljön. Både den lokala miljön som förfulas, onaturliga ämnen som sprids, djur som skadas och i förlängningen globala konsekvenser med berg av plast som driver runt i våra hav.
  • Nedskräpning kostar pengar när kommuner ska städa upp, skattepengar som kunde använts till bättre ändamål. Nedskräpning kan även innebära indirekta kostnader då fastigheter förlorar i värde och då exempelvis turismen påverkas negativt.
  • Nedskräpning skapar även i förlängningen otrygghet, då det visat sig att nedskräpade miljöer leder till klotter och skadegörelse. Människor uppfattar helt enkelt det som okej att slänga skräp på en plats som redan är nedskräpad.
  • Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas.
  • Vi tror att frågan om nedskräpning är bra utgångspunkt för att skapa en förståelse för mer komplexa miljöfrågor.
  • Vi tror att när vi tar ansvar för vår närmiljö och förstår vår egen roll ökar sannolikheten att vi även utvecklar en hållbar livsstil.
  • Ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Källa: Håll Sverige Rent

Konsekvenser av nedskräpning

Skräp kostar. Skräp skadar. Skräp föder skräp. Visste du att nedskräpning har långtgående negativa konsekvenser?
Här kan du läsa om dessa: de miljömässiga, sociala och ekonomiska. 

Skräp skadar djur och natur

Nedskräpningen har många negativa konsekvenser för djur och natur. I havet är det framförallt plasten som är den stora boven. Stora mängder plast flyter runt i våra hav, sjöfåglar och marina däggdjur trasslar in sig i plasten eller misstar den för mat. När djur äter plast istället för mat blockeras deras matsmältning och djuren kan hindras i sin tillväxt, förgiftas och i värsta fall dö.

fem-varsta-skrapen

Foto: Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent

Vi samarbetar med projektet Håll Sverige Rent. Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Håll Sverige Rent arbetar för att förebygga och motverka nedskräpningen. Vi samlar kunskap, driver opinion och tar fram konkreta verktyg och lösningar för att stoppa skräpet.

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse. Arbetet finansieras av bidrag och projektmedel från företag och myndigheter samt genom insamling till 90-konto. Håll Sverige Rent är medlem i FRII och Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer om arbetet med Håll Sverige Rent här

Kontakt

Malin Håkansson Projektledare

073-270 51 60

Josefine Hagljung Kommunikatör

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.