Ovårdade tomter

Du som äger en tomt är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick.

Tomten ska vara städad och det får inte finnas någon risk för olycksfall eller att det blir en olägenhet för omgivningen.

Vad säger lagen?

Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) anger i 8 kapitlet 15 § att:

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte
uppkommer.

Byggnadsnämnden kan kräva böter i ärenden som rör ovårdade tomter.

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 13-14, måndag-fredag

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.