Kalkning av sjöar och vattendrag

Sundsvalls kommun kalkar sjöar och vattendrag för att förhindra försurning.

Försurningen av sjöar och vattendrag gör att bottendjur och fiskar får svårt att överleva och reproducera sig.

Därför kalkar Sundsvalls kommun sjöar och vattendrag för omkring 2 miljoner kronor per år. Mellan 85 och 100 procent av kostnaden täcks av statsbidrag.

Det mesta av kalkningen görs med helikopter under höst och vinter, då våtmarker och sjöar kalkas. Två sjöar kalkas med båt under sommaren.

Kalkningen har pågått i Västernorrlands län sedan 1980-talet. Under lång tid har den kunnat trappas ner då sjöarna och vattendragen återhämtat sig från försurningen.

2021 har kalkningen utökats för första gången på många år. I våtmarker vid Torringsån och Bjässjöån har nykalkning genomförts. I båda vattendragen finns flodpärlmussla som är en av länets så kallade ansvarsarter.

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkning av försurade vatten.

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.